Om Forskningspanelen

Forskningspanelen syftar till att främja forskning och utveckling av nya läkemedel i Sverige genom att upprätta länkar mellan forskare och volontär svenskar som vill delta i denna utvecklingen. Kliniska forskningsförsök utförs på landets sjukhus, där läkare har svårigheter att hitta de nödvändiga volontärerna för att genomföra de medicinska prövningarna. Denna uppgift utförs av Forskningspanelen genom att länka volontärerna i Forskningspanelen med de läkare och sjuksköterskor som leder studierna.
Forskningspanelen är en patient portal på nätet och fungerar som en medlemsdatabas, där man registrera sig genom att fylla i ett hälsoformulär. Det är gratis och utan skyldighet att vara medlem. Du kan alltid välja att avsluta ditt medlemskap och därmed raderas all din data. Gå med här:

När du är medlem, kommer du att få information via e-post när det finns en forskningsstudie som matchar din hälsoprofil till ett sjukhus i närheten. Läs mer om hur det fungerar.

Forskningspanelen fastställts av James Lind Care, ett danskt företag. Läs mer här

Forskningspanelen godkänts av dataskyddsmyndigheten. Läs mer om personlig säkerhet

Varför bli medlem?

När du är medlem kommer du att bli informerad via e-post om forskningsprojekt på närliggande sjukhus som passar din hälsoprofil.

 • Du bidrar till utvecklingen av nya mediciner och behandlingar för nya generationer av människor med samma sjukdom som dig själv.
 • Du får möjlighet att prova de senaste behandlingarna utan kostnad
 • Du säkerställer att medicinsk forskning och utveckling upprätthålls på svenska sjukhus, vilket gör det möjligt för läkare att erbjuda nya behandlingar till svenska patienter
 • Du kommer att följas av specialiserade läkargrupper och få individbaserad vård
 • Du kommer att få information om din egen sjukdomssituation och hur man hanterar den
 • Dina resekostnader kommer att täckas och i vissa fall kommer ekonomisk ersättning att erbjudas för ditt deltagande.

Hur kommer jag att kontaktas?

Som medlem kommer du att höra av oss endast när det finns nya forskningsstudier som äger rum på närliggande sjukhus som matchar din hälsoprofil.

 1. Du får ett mail som kort berättar om studien, de positiva effekterna som testas, studielängd och annan praktisk information. Om du är intresserad, fyll i det enkla frågeformuläret för att se om du är en lämplig kandidat.
 2. Om dina svar matchar studiens kriterier kommer du att ringas av en av våra sjuksköterskor som informerar dig om studien, svarar på dina frågor och som genomför en kortfattad men detaljerad hälsovärdering, inklusive frågor om din nuvarande hälsosituation och medicinska behandlingar.
 3. Om du fortfarande är intresserad och sjuksköterskan tycker att du är en match kommer hon att vidarebefordra din information till forskningsteamet på ditt relevanta sjukhus. De kommer då att kontakta dig för att ordna ditt första besök på forskningskliniken.
 4. Du kommer att bli grundligt informerad om studien vid ditt första kliniska besök. Vid denna tidpunkt får du möjlighet att ställa frågor och diskutera detaljerna om studiedeltagandet med din sjuksköterska och/eller läkare. Om du väljer att delta, vänligen underteckna en försäkran om samtycke. Du kommer också att få ett patientinformationspaket med information om studien och studiedeltagandet.
 5. Innan du registreras som deltagare ska en grundlig undersökning göras. Detta kan inkludera men är inte begränsat till: blodprov, EKG, fysiska undersökningar eller andra relevanta tester. Denna fasen kallas screening. Du kommer att registreras som deltagare om dina testresultat ligger inom ramen för studiekriterierna.