Sekretesspolicy

På Forskningspanelen förstår vi att skyddandet av besökarnas privatliv till våra webbplatser är väsentligt och att din hälsoinformation är känslig och privat. Vi har därför vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa internationella bestämmelser för privatintegritet. Läs denna sekretesspolicy för att lära dig mer om hur vi samlar, delar och skyddar information online.

Du kan besöka vår hemsida utan att lämna någon personlig information. Vi samlar in personuppgifter endast om du ger oss samtycke genom att fylla i en enkät eller svara på e-post. De data vi samlar in kommer endast att användas i syfte att förse dig med de begärda produkter eller tjänster eller för andra ändamål där du har gett ditt medgivande, om inget annat specificeras av lag.

Användning av Forskningspanelens tjänster (Forskningspanelens konto och/eller studieregistrering) är gratis för icke-kommersiella ändamål.

Samtycke att samla och behandla personuppgifter i Forskningspanelen

Som medlem av Forskningspanelen kommer du att bli ombedd att lämna personuppgifter. Genom att ge din personliga information till Forskningspanelen samtycker du till lagring och behandling av din personliga information.

Vi behåller personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för oss att utföra en tjänst som du har begärt eller när du har gett ditt samtycke, om inte lagen konstaterar annat (t.ex. I samband med pågående rättsprocess).

Användningsområde

Den personliga information som du lämnat till Forskningspanelen kommer att användas endast för det angivna syftet. Till exempel att skicka information om kliniska prövningar eller att hålla kontakt med dig i samband med Forskningspanelens produkter och tjänster. Du kan bli ombedd att lämna ditt förnamn, efternamn, adress, ålder, födelsedatum, kön, e-postadress och hälsotillstånd. Forskningspanelen begränsar insamling och behandling av personuppgifter till de som är absolut nödvändiga för användningen.

Annullering

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida användning av din personliga information. Skicka bara ett mail till e-post adressen nedan.

Insamling av icke-personlig information

När du besöker vår webbplats samlar vi inte dina personliga uppgifter utan ditt samtycke. Vi kan emellertid samla in vissa anonyma uppgifter (som inte tillåter slutsatser om din person), till exempel namnet på din ISP om datorn är konfigurerad för att tillåta detta.

Du kan ändra inställningarna för de flesta datorerna så att insamling av dessa typer av data inte är möjligt. Dessa data gör det möjligt för oss att utvärdera kundens intresse på vår hemsida och genomföra annan marknadsundersökning, t.ex. övervakning av besökarnas beteende på vår hemsida. Det är också möjligt för oss att samla anonym information om besökare som har läst om vår webbplats via annonser på Internet.

Användning av personuppgifter, datadeling och överföring

Vi samlar in personligt identifierbar information om dig endast om du väljer att ge den till oss. Vi delar inte dina personligt identifierbara uppgifter med tredje parter för egen marknadsföring om du inte uttryckligen tillåter oss att göra det.

Forskningspanelen kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida din personliga information till tredje part, utan vad som föreskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan lämna ut din personliga information till andra forskningsteam internationellt över hela världen som godkänner att behandla dem i enlighet med denna sekretesspolicy.

Personliga uppgifter kan också överföras till tredje part som agerar på uppdrag av oss eller på vårt uppdrag för vidare bearbetning i enlighet med det syfte som informationen ursprungligen samlades in eller på annat sätt lagligt behandlades, såsom tillhandahållande av tjänster, utvärdering av fördelarna av denna webbplats, marknadsföringsstöd, datahantering eller tekniskt stöd. Dessa tredje parter har ingått ett avtal med oss att endast använda personuppgifter för det överenskomna syftet, inte sälja din personliga information till tredje part och inte avslöja dem till tredje part förutom vad som krävs enligt lag eller som anges i denna sekretesspolicy. Personliga uppgifter som samlats in från dig kan också överföras till en tredje part om bolaget bakom den här webbsidan eller en del av den samt kunddata i samband med den säljs eller överförs, i vilket fall vi kommer att kräva att köparen, representanten eller överlåtaren behandlar personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till tredje part om vi är skyldiga att göra det på grund av tillämpad lag, domstolsbeslut eller lagstiftning eller om sådan upplysning annars krävs som stöd för ett brottmål eller annan rättslig utredning eller förfarande.

Rätt till åtkomst och korrigering

Genom att använda våra tjänster gör vi vårt yttersta för att ge dig tillgång till din personliga information och att antingen rätta till den om den är felaktig eller radera sådana uppgifter på din begäran, om inte annat anges enligt lag eller lagliga affärsändamål. Vi ber enskilda användare att identifiera informationen som ska synas, korrigeras eller tas bort innan en sådan begäran kan uppfyllas och vi kan vägra att behandla förfrågningar som är orättvisa, upprepade eller systematiska, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder, äventyrar sekretess för andra, eller skulle vara extremt opraktiskt (till exempel begäran om information lagrad på backup-banden) eller för vilken tillgång ej annars krävs. I alla fall där vi ger tillgång till information och rättelse, är denna tjänst gratis, förutom om det skulle kräva oproportionerlig ansträngning.

Kontakta din läkare

Denna webbplats och dess tjänster är endast avsedda för informationsändamål. Ingenting på denna webbplats är eller borde övervägas eller användas som ersättare för medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Tjänsten på denna webbplats är här för att informera konsumenterna om vård och medicinska problem som kan påverka deras dagliga liv. Denna webbplats och dess tjänster utgör inte någon medicinsk praxis, omvårdnad eller annan professionell rådgivning inom vård, diagnos eller behandling.

Vi rekommenderar att du alltid söker råd från en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med frågor angående personlig hälsa eller medicinska tillstånd. Aldrig bortse, undvika eller tveka att få medicinska råd från din läkare eller annan kvalificerad sjukvårds på grund av något du läst på denna webbplats. Om du har eller misstänker ha ett hälsoproblem, kontakta din läkare omedelbart.

Säker förvaring

Vi samlar bara in de personuppgifter du lämnar till oss

  • Registrering för Forskningspanelen
  • Registrering som studiedeltagare

När du registrerar dig samlar vi din personligt identifierbara information (till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan identifierande information) och du kommer att förlora din anonyma status. Databasen och dess innehåll förblir i vårt företag och lagras i databehandlingsenheter och på servrar som agerar på vårt uppdrag och ansvar. Databasen är belägen i Danmark och styrs enbart av Forskningspanelens anställda. Personlig information om ett läkemedel eller tillstånd används endast för att informera dig om nya kliniska prövningar och kommer endast att delas med kliniska centra för att kontakta dig i kliniska prövningar. Tredje parter får inte använda dessa uppgifter på annat sätt än att tillhandahålla tjänster till eller på uppdrag av Forskningspanelen eller dess dotterbolag.

Forskningspanelen använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse eller tillgång till obehöriga personer. Våra säkerhetsprocedurer revideras kontinuerligt med nya teknikinitiativ. Men det är ditt personliga ansvar att se till att datorn du använder är tillräckligt skyddad och skyddad mot skadlig programvara som trojan hastat, datavirus och maskprogram. Vänligen observera att utan lämpliga säkerhetsåtgärder som säker webbläsarkonfiguration, uppdaterad antivirusprogram, personlig brandvägg, användning av programvara från tvivelaktiga källor, riskerar de data och lösenord du använder för att skydda åtkomst till dina data att avslöjas för obehöriga tredje parter.

Datainspektionstillstånd

Forskningspanelen har godkänts av den Danska Dataskyddsmyndigheten för att samla in och lagra känslig personlig information för alla medborgare i EU. Forskningspanelen överensstämmer med bestämmelserna i den nya EU-personuppgifterna, som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018.

Alla personuppgifter lagras på våra servrar i krypterad form och i en säker datormiljö. Ingen data lämnar någonsin servrarna, eftersom vi bara tillåter tillgång till utsedda, studiespecifik forskningspersonal.

Medlemmarnas uppgifter avslöjas aldrig för någon annan än de som beskrivs ovan. Om du vill veta mer, läs hela sekretesspolicyn.

Den 31 maj 2012 beviljade Dataskyddsinstitutet tillstånd till Medicollects Forskningspanel i enlighet med lagstadgade föreskrifter i 50 § 1 § nr 1 för lagring och avslöjande av särskilt känsliga data. Den 16 september 2015 utvidgade dataskyddsinstitutet licensen till alla EU-medborgare över 18 år.