Astma – ny studie för förbättrad livskvalitet

Astma är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i luftvägarna vilket leder till slembildning, hosta och svårigheter att andas. I Sverige har ungefär 10% av den vuxna befolkningen astma. I år påbörjar Forskningspanelen ett samarbete med en studie som undersöker ett nytt behandlingsalternativ för personer med svår astma.

Det beräknas idag att cirka 8–10% av Sveriges vuxna befolkning har astma, en förekomst som har ökat markant under de senaste årtiondena. Av dessa har 5% svår astma. Forskningsstudien som Forskningspanelen har påbörjat ett samarbete med, och som kommer starta senare i år, söker deltagare med svår astma. För den som lider av svår astma innebär det att symtomen är både allvarligare och svårare att behandla.

Vanliga symtom

Astma kan drabba både barn och vuxna och det finns två typer av sjukdomen – allergisk och icke-allergisk. De bakomliggande orsakerna skiljer sig åt men symtomen är liknande oavsett vilken typ du har. Vanliga symtom är hosta, slembildning, pipande och väsande andning samt svårigheter att andas.

Symtomen tilltar ofta i samband med förkylning och fysisk ansträngning och kan då utvecklas till ett astmaanfall. Vid ett astmaanfall förvärras symtomen, ofta kraftigt, vilket resulterar i försämrad och snabb andning, svårigheter att prata, tryck och smärta i bröstet samt ångest. Ett sådant anfall kan hålla i sig i allt från några minuter upp till flera timmar.

Många av Forskningspanelens medlemmar lever med astma och upplever hur sjukdomen påverkar deras vardag. En av dem är Bengt, som har levt med sin astma i snart 20 år.

”Min astma hindrar mig från att utföra allt för tunga uppgifter, då får jag ett astmaanfall”, berättar han.

Olika typer av behandling

Behandling av astma varierar beroende på symtomens allvarlighetsgrad. Ofta får patienten inhalera eller ta tabletter med kortison, vilket har en lugnande effekt på inflammationen i luftvägarna, tillsammans med luftrörsvidgande läkemedel. Läkemedlen kan ha antingen kort- eller långtidsverkande effekt och ofta behöver doseringen justeras utifrån hur uttalade symtomen är.

Vid svår astma används ibland biologiska läkemedel. Den här typen av läkemedel verkar genom att blockera vissa inflammatoriska signaler i kroppen och kan fungera bättre för personer där sjukdomen är väldigt svårbehandlad. Det kan minska deras behov av att ta stora mängder av andra läkemedel, exempelvis kortison.

Forskningsstudie om svår astma

I studien som Forskningspanelen har startat ett samarbete med kommer ett nytt biologiskt läkemedel att testas, vilket har en lägre doseringsfrekvens än andra biologiska läkemedel för astma. Förhoppningen med studien är att kunna visa att läkemedlet har lika god effekt som andra läkemedel, med högre doseringsfrekvens, och att användning av det ska leda till en förbättrad livskvalitet för personer med svår astma. Studien startar senare i år och kommer att pågå på flera studieplatser runt om i Sverige.

Forskningsstudien riktar sig till personer som har svår astma. Den som anmäler sig till studien kommer att hjälpa till att utveckla nya behandlingsalternativ för andra som lever med sjukdomen. Vi är med det glada över att kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten att delta i en studie som kan bidra till en bättre vardag för väldigt många människor.

15 thoughts on “Astma – ny studie för förbättrad livskvalitet

 1. Intressant med biologiska läkemedel.
  Är det av samma typ som används mot tex RA ( ledgångsreumatism)?
  I så fall låter det perfekt för mig

 2. Min astma är icke allergisk, vid vanlig förkylning, och ansträngande, får jag anfall som ibland tvingar mig till akut vård.
  Intresserad av Er forskningsstudie.

  1. Hej Lars! Det låter det som att du känner igen dig en del i texten. Vi kommer att komma ut med mer information och anmälningsformulär för astmastudien snart 🙂

  1. Hej Yvonne! Vad fint att du är intresserad. Vi kommer snart ut med mer information om den här studien!

 3. Jag har inte haft ett astmaanfall på åratal däremot blir jag tungandad vid ansträngning. Skulle jag inte ta min bricanyl då så vet jag inte om det skulle utlösa ett anfall. Men jag har blivit sämre märker jag eftersom det för bara ngt år sedan kunde gå månader innan jag behövde använda bricanyl. Så jag är gärna med i forskning kring astma… den är allergiutlöst och har astma sen barnsben.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *