Forskningsnyheter

Här hittar du en samling av upptäckter och utveckling av forskning från Sverige och världen det de senaste månaderna. Nedan finner du ett urval av artiklar att läsa. Trevlig läsning!

OLIKA KBT-BEHANDLINGAR LIKKA EFFEKTIVA MOT FIBROMYALGI

I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi. Det är ett långvarigt smärttillstånd med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Behandling genom kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig på distans kan mildra symtom som smärta vid fibromyalgi. 

Efter en tio veckor lång behandling i studien uppgav 60 procent av patienterna som fått exponeringsbaserad KBT att de hade blivit hjälpta av sin behandling. Bland patienterna som fick traditionell KBT uppgav 59 procent att behandlingen hjälpte. Enligt läkare är detta goda nyheter eftersom det möjliggör att fler kan få tillgång till behandling. 

Vill du läsa mer? Gå in på länken för att läsa hela artikeln:  Olika KBT-behandlingar lika effektiva mot fibromyalgi – | forskning.se 

MÅTTLIG LÅGKOLHYDRATKOST HAR FÖRDELAR VID TYP 1-DIABETES 

Måttlig lågkolhydratkost vid typ 1-diabetes hos vuxna har fördelar jämfört med traditionell kost. Medelnivån på blodsockret sänks och tiden per dygn med bra värden ökar, visar en studie. Vid måttlig lågkolhydratkost visade sig deltagarna få mer tid inom det som kallas målområdet, alltså det spann inom vilket personer med typ 1-diabetes bör befinna sig vad gäller glukosvärde. Tidsökningen inom målområdet var i snitt 68 minuter per dygn jämfört med vid den traditionella kosten.

Forskarna såg inga tecken på negativa följder för hälsan. Kolesterol- och blodtrycksnivåer låg på samma nivå för båda kostalternativen. Läkaren som genomförde studien menar också att kostförändringar ska ske i samråd med vård. 

Intresserad av att läsa mer? Klicka på länken nedanför för att komma till hela artikeln: Måttlig lågkolhydratkost har fördelar vid typ 1-diabetes – | forskning.se  

TARMBAKTERIER KAN PÅVERKA EFFEKTEN AV COVIDVACCINET

”Goda” bakterier i tarmarna kan göra covid-vaccin effektivare, visar en studie från Karolinska Institutet. I framtiden kan man eventuellt ge vissa människor en dos med nyttiga bakterier inför vaccinationer enligt läkare. Studien kunde även se att tre bakteriesorter kunde kopplas att ge bättre vaccinsvar. Troligen har det att göra med att de bakterierna finns hos de personer som har en god hälsa. Förhoppningen är att man kan boosta immunförsvaret med att ge en dos nyttiga bakterier för att få covidvaccinet att fungera bättre. 

Klicka på länken för att läsa mer om denna studie: Tarmbakterier kan påverka effekten av covidvaccinet – | forskning.se 

HUR EN DÅLIG NATTS SÖMN KAN ORSAKA MIGRÄN

Forskare har genomfört en studie om huruvida det finns ett samband mellan när migränanfallen inträffar och faktorer som sömnkvalitet, energinivåer och humörkvalitet. Ett av studiens syften var för att ta en närmare titt på potentiella utlösande faktorer för migrän. Forskarna menade att resultaten visade ett samband mellan upplevd sömnkvalitet och energiförändringar och en ökad risk för migränattacker. Ett av de viktigaste resultaten i studien visade att deltagare som upplevde en försämrad sömnkvalitet natten innan hade en 22 % ökad risk för migränattacker morgonen därpå. Forskarna menar även på att studien har gett en inblick på hur sömn kan hjälpa att förutspå migrän och hjälpa personer med migrän att minska risken för en attack. 

Klicka på länken för att läsa mer (engelsk länk): Migraine: How a poor night’s sleep may trigger headaches (medicalnewstoday.com) 

HJÄRNPROTEIN KAN SKYDDA KVINNOR MOT ALZHEIMER

En studie som gjorts på möss visar att aktivering av ett hjärnprotein, med namnet CYP46A1, skulle kunna skydda kvinnor från att utveckla demenssjukdomar sjukdomar som alzheimer. I samband med menopausen minskar nivåerna av hormonet östrogen. Hormonet produceras i äggstockarna men också i hjärnan, vilket är avgörande för att hålla nervcellerna friska och funktionsdugliga. Med det ökade proteinet kunde forskarna se att det gjorde sig av med det höga kolesterolet och bidrog till att honmössen fick friskare nervceller, förbättrat minne och högre östrogenaktivitet. Forskare menar att detta kan vara ett skydd för kvinnor i riskzonen att utveckla Alzheimers sjukdom. 

Vill du läsa mer? Gå in på länken för att läsa hela artikeln: Hjärnprotein kan skydda kvinnor mot alzheimer – | forskning.se 

NÅGRA EXTRA GLAS VATTEN PER DAG KAN GÖRA SKILLNAD

Vätskebrist skulle kunna förklara varför en rad allvarliga sjukdomar är vanligare just på vintern när vi dricker mindre vatten. Forskare undersöker nu om man kan minska risken för bland annat diabetes och havandeskapsförgiftning bara genom att dricka vanligt vatten. Behovet av hur mycket vatten man behöver varierar och är beroende på med vad man väger, vad man gör och vilken temperatur. En fysiskt aktiv person i ett varmt klimat behöver till exempel dricka mer än en person med ett stillasittande arbete inomhus. Urinens färg är en bra indikator på ens vattenmängd. Om man kissar några gånger per dag och urinen är ljusgul, då dricker man förmodligen lagom mycket.  

Vill du läsa mer? Gå in på länken för att läsa hela artikeln: Dricka vatten kan vara extra viktigt på vintern – | forskning.se 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *