Forskningsnyheter december

Här hittar du vår sista samling av upptäckter och utveckling av forskning från Sverige och världen de senaste månaderna för i år. Nedan finner du ett urval av artiklar att läsa. Trevlig läsning!

 

NY IMMUNTERAPI MOT LEUKEMI VISAR LOVANDE EFFEKT 

En studie på möss visar på lovande effekt med den nya immunterapin som riktar in sig på att angripa muterade cancerceller vid akut myeloisk leukemi, AML – som är den vanligaste formen av leukemi bland vuxna. En studie har visat att en viss typ T-celler i immunförsvaret kan känna igen och döda celler med en viss mutation i FLT3-genen. Forskarna kunde visa att T-cellerna väldigt snabbt och effektivt eliminerade cancern, utan att märkvärt påverka friska celler utan mutationer. De kunde även visa att T-cellerna kunde eliminera de celler som gav upphov till leukemin. Än finns inte en godkänd immunterapi mot AML, men med denna upptäckt kan det bana väg för en effektiv T-cellsbehandling mot AML och andra cancerformer. 

Klicka här för att läsa hela artikeln: Ny immunterapi mot leukemi visar lovande effekt – | forskning.se 

 

VIKTMINSKNINGSLÄKEMEDEL SOM OZEMPIC KAN LEDA TILL MAGFÖRLAMNING OCH PANKREATIT 

Nyligen har läkemedel som används till att hjälpa till att kontrollera blodsockernivån också börjat användas till viktminskning. Tidigare forskning har visat på att denna typ av läkemedel, som innehåller GLP-1 agonister, kan användas för personer mot obesitas. Nu har en ny studie gjorts där det har kommit fram att detta läkemedel också kan ge potentiella biverkningar, såsom illamående, kräkningar, diarré och huvudvärk. Ytterligare kan det även leda till gastropares (förlamning av magen) pankreatit (Inflammation i bukspottkörteln) och tarmobstruktion. 

Klicka här för att läsa hela artikeln (länken är på engelska): Using drugs like Ozempic for weight loss may lead to stomach paralysis, pancreatitis (medicalnewstoday.com)  

KAN ETT 10-SEKUNDERS RÖSTKLIPP HJÄLPA TILL ATT DIAGNOSTISERA DIABETES? 

Den vanligaste och mest korrekta sättet att diagnostisera en patient med diabetes typ 2 är via blodprover. En ny studie hävdar dock att typ 2-diabetes nu kan diagnostiseras baserat på ljudet av en persons röst med hjälp av AI. För kvinnor kan AI upptäcka diabetes genom tonhöjden på deras röst, mängden avvikelse från den tonhöjden och genom relativa genomsnittliga fluktuationer i tonhöjden i en enda inspelning. För män är det styrkan eller amplitud såväl som relativa genomsnittliga störningar i tonhöjden som analyseras för att diagnostisera typ 2-diabetes. Varför detta kan fungera är för att diabetes påverkar en persons stämband på grund av att elasticiteten i stämbanden minskas, och att personer med långvarig obehandlad typ 2-diabetes kan utveckla heshet och belasta stämbanden.  

Klicka här för att läsa hela artikeln (länken är på engelska): Diabetes: AI and 10-second voice recording may aid diagnosis (medicalnewstoday.com) 

 

MÅ BRA TILLS DU DÖR 

Enligt forskning går det att förlänga livet och må bra ända in i slutet. Det visar på fem säkra sätt som kan hjälpa en att påverka sin hälsa. En av faktorerna är ens gener som påverkar hur mycket man åldras, men det finns goda chanser att motverka de dåliga geners effekt. Nedan är en sammanfattad lista med vad man själv kan göra för att få en bättre hälsa: 

  1. Ät dig bara nästan mätt. Att äta långsamt och sluta äta när man är cirka 80 procent mätt minskar de sjukdomsdrivande processerna som förkortar livet. 
  1. Skippa rökning. Rökning kan förkorta livet med upp till fem år, visar forskning. 
  1. Låt dig peppas av dina ”dåliga gener”. Ju större ärftlig belastning desto större är utdelningen med en livsstilsförändring. Det är en missuppfattning att det är kört bara för att man har ofördelaktig genetisk profil. 
  1. Var aktiv. Fysisk aktivitet och kognitiv stimulans är grundläggande för den långsiktiga hjärn- och kroppshälsan. Det finns forskning som visar att 30 minuters snabb gång varje dag ger tre extra år. 
  1. Fyll ditt liv med något som är meningsfullt, att känna mening med livet är lika viktigt som motion. Umgås med vänner och familj, trädgårdsarbete, fysisk aktivitet, volontärarbete, förkovra sig i studier, ta hand om husdjur, religion/andlighet 

Det är aldrig försent att förändra sin livsstil till det bättre och få en bättre ålderdom. Ju tidigare man tar tag i sin livsstil desto större nytta gör man.  

Klicka här för att läsa hela artikeln: Må bra tills du dör – fem sätt att förlänga livet – | forskning.se 

 

SÖMNAPNÉ ÖKAR INTE CANCERRISKEN I DEN ALLMÄNNA BEFOLKNINGEN. 

I vissa patientgrupper kan det finnas en hög cancerrisk vid svår sömnapné. Sömnapné innebär korta och upprepade andningsuppehåll under sömnen. Det beror på att luftströmmen täpps till, till exempel om tungan faller bakåt i svalget. Andningsuppehållen stör sömnen och kan orsaka trötthet på dagarna. I en stor befolkningsstudie har forskare nu undersökt om tidigare visad ökad cancerrisk vid så kallad obstruktiv sömnapné i vissa patientgrupper även gäller för befolkningen i stort. Studien har inte kunnat visa att det finns en ökad risk för cancer eller cancerdödlighet kopplad till sömnapné. 

Klicka här för att läsa hela artikeln: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen – | forskning.se 

 

P-PILLER PÅVERKAR GENETISK RISK FÖR BLODPROPP 

En del kvinnor som använder p-piller löper en större risk att drabbas av blodpropp. En studie visar att risken påverkas av gener. Idag går det att med enkla metoder mäta den genetiska risken och sammanfatta den som ett genetiskt riskvärde. Kvinnor med hög risknivå löper sex gånger så hög risk att bilda blodproppar under de två första åren de använde p-piller jämfört med kvinnor som har en lägre nivå. En genetisk profil kan i framtiden skapas för att se vilka personer som löper större risk för blodproppar, och kan därför få råd om annat preventivmedel som inte medför risk till deras hälsa. 

Klicka här för att läsa hela artikeln: P-piller påverkar genetisk risk för blodpropp – | forskning.se 

 

SVÅRA SKALLSKADOR KAN VÄCKA VILANDE RETROVIRUS 

I vårt DNA har vi rester från våra förfäders retrovirusinfektioner inbakade, viruset orsakar ingen infektion i sig och kan inte spridas. Förr var åsikten att de inte hade någon funktion utan bara var där och skräpade. I en forskningsstudie har man nu funnit att retroviruset kan aktiveras vid en hjärnskada och som i sin tur kan förvärra skadan. Det förklarar nämligen hur den skadliga neuroinflammationen uppstår, som kan förvärra hjärnskadorna hos den drabbade. Denna upptäckt öppnar upp för något vården har hittills saknat, ett läkemedel som kan hjälpa svårt skallskadade patienter.  

Klicka här för att läsa hela artikeln: Svåra skallskador kan väcka vilande retrovirus – | forskning.se 

 

KAN MAN ANVÄNDA NEBULISATOR VID HOSTA? 

Personer använder oftast en nebulisator för att motverka astma eller KOL, men de kan också användas för att motverka hosta. En nebulisator är ett inhalationsläkemedel som kan tillföra olika läkemedel för att lindra hostbesvär och de hjälper till med att bryta ner slem, minska inflammation och minska tryck över eller sammandragning av bröstet. De är också mycket enkla att använda, vilket gör dem idealiska för personer som har svårt med andra sätt att tillföra läkemedel. En läkare kan förskriva dem på kort eller lång sikt beroende på personens symtom och vilken medicin de använder. Nebulisator behandlar dock inte den bakomliggande orsaken till hosta, utan endast symptomen. De kan ge kort- och långvarig lindring men inte ett långsiktigt botemedel för sjukdomar. 

Klicka här för att läsa hela artikeln (länk på engelska): Nebulizers for a cough: How they work (medicalnewstoday.com) 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *