Forskningsnyheter september

Här hittar du en samling av upptäckter och utveckling av forskning från Sverige och världen de senaste månaderna. Nedan finner du ett urval av artiklar att läsa. Trevlig läsning!

Demenssjukdom kan upptäckas före symptom

Studier visar på att diagnos av Lewykroppssjukdom, ett samlingsbegrepp för Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens, kan göras via ryggvätskeprov i ett tidigt stadie. Denna sjukdom beror på att proteinet alfa-synuklein felveckas i hjärnan, vilket gör att proteinet klumpar ihop sig som i sin tur skadar nervcellerna. Nu kan då ett ryggvätskeprov visa om detta protein förekommer. Dessutom har studierna även visat att luktsinnet försämras i tidigt skede. Detta gör att det kan vara ytterligare ett sätt att tidigt diagnostisera demenssjukdomen.

Klicka här för att läsa hela artikeln: Demenssjukdom kan upptäckas före symtom – | forskning.se

 

Lite hull skyddar skelettet efter klimakteriet

Vid klimakteriet sjunker nivåerna av östrogen vilket leder till att skelettet blir mindre kompakt och att även balansen försämras. Därför visar forskning på att en bra fysisk aktivitet, hälsosam mat och lite extra kilo på kroppen skyddar det sköra skelettet. Vid Lunds universitet visar det sig att väga mindre ger ökad risk för benbrott. En läkare uppmanar kvinnor att vid klimakteriet att uppsöka vård för att få hjälp och få behandling för benskörhet om det behövs.

Klicka här för att läsa hela artikeln: Lite hull skyddar skelettet efter klimakteriet – | forskning.se

 

Dagen efter-piller verkar vara mer effektiv med antiinflammatoriskt läkemedel

Ett dagen efter-piller används efter samlag för att försäkra sig om att personen inte blir gravid, behovet kan bero på att kondomen kan ha spruckit, att man glömde ta ett p-piller eller dylikt. En studie undersökte effekten med att använda ett antiinflammatoriskt läkemedel, piroxicam, som används för att behandla smärta vid artrit kombinerat med dagen efter-piller. På grund av att piroxicam varar längre kan detta läkemedel täcka ett större spann över perioden en kvinna är fertil. Det visades sig att kombinationen gjorde att dagen efter-pillret var 95% effektiv, jämfört med 63% effektiviteten med en placebo.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln på engelska: Emergency contraception: Plan B more effective with piroxicam (medicalnewstoday.com)

 

FDA kräver en mångfaldsplan för kliniska studier

USA:s tillsynsmyndighet kommer snart kräva forskare att öka antalet deltagare från underrepresenterade grupper i kliniska studier. Tanken är att forskare och företag, som söker godkännande för sina undersökningar, behöver lämna in en tydlig plan för att försäkra att en bredare mångfald sker bland deltagarna. Detta för att se till att effektiviteten av läkemedel öka för hela befolkningen.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln på engelska: FDA to require diversity plan for clinical trials (nature.com)

 

Larver kan läka sår bättre än antibiotika

Enligt forskning är larver och andra insekter duktiga på att läka sår och ta bort infektion från kroppen och kan därmed vara bättre än antibiotika. Många sjukhus använder en sådan metod sparsamt eftersom det förväntas att patienter kommer känna sig äcklade, vilket gör att många avstår från behandling. En läkare däremot ser positivt på en sådan behandling och menar samtidigt att patienterna bemöter det hela med fascination och går mer än gärna mer på att genomföra behandlingen. Forskningen visar på att spyflugelarver fixar såret på tre dygn och spyflugor äter också upp död vävnad. Detta är för att de utsöndrar ett sekret som innehåller enzymer som i sin tur bryter ned den döda vävnad de sedan äter.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln: Larver kan läka sår bättre än antibiotika – om vi låter dem – | forskning.se

 

Sepsis är lika vanligt som cancer

Varje år drabbas cirka 70 000 vuxna av sepsis, också kallat blodförgiftning. En studie visar att tillståndet är lika vanligt som cancer och lika dödligt som hjärtinfarkt. Forskare jämför nu sepsis med en epidemi. Förekomsten av sepsis ökade också med 6% under covid, och 20% av patienterna med sepsis avled efter 3 månader.  Resten av patienterna var det tre fjärdedelar som fick långtidskomplikationer i form av hjärtinfarkt, njurproblem och kognitiva svårigheter. Sepsis kan vara livshotande och det är viktigt att snabbt söka vård

Klicka på länken för att läsa hela artikeln: Sepsis är lika vanligt som cancer – | forskning.se

 

Fettsyror ger tidigt födda bättre syn

Forskning på Göteborgs universitet visade på att ge extremt för tidigt födda barn kosttillskott med fettsyror kan både förebygga en synhotande ögonsjukdom och förbättra den allmänna synutvecklingen. Barnen fick tillskotten omega-6-fettsyran arakidonsyra och omega-3-fettsyran dokosahexaensyra (DHA) via munnen dagligen under några månader tills den dag de skulle ha fötts vid beräknat datum.  De tidigt födda barnen har därmed bättre synfunktion när de blir två och ett halvt år än de som inte fick kosttillskotten.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln: Ny studie: Fettsyror ger tidigt födda bättre syn – LäkemedelsVärlden (lakemedelsvarlden.se)

 

Läkare utan gränser börjar använda bakteriebärande myggor för att minska spridningen av denguefeber.

Hälften av jordens befolkning lever i områden där smittspridningen av arbovirus gynnas, såsom dengue, zika och chikungunya som sprids via myggor. Denguefeber är vanligt förekommande i Nord- och Sydamerika och antalet fall ökar år efter år. För att bekämpa de smittspridande myggorna använder man nu andra myggor genom att släppa ut myggor som bär på bakterien wolbachia i den lokala myggpopulationen. Det har lett till att en allt större andel av myggorna blir bärare av denna bakterie. Bakterien blockerar virus och gör det svårt för viruset att föröka sig inne i myggorna. Försöken har visat på denguespridningen har minskat avsevärt i områden där många av myggorna bär på bakterien wolbachia.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln: Bekämpar dengue med bakteriebärande myggor – LäkemedelsVärlden (lakemedelsvarlden.se)

 

Photo: by Goir via Canva.com

2 thoughts on “Forskningsnyheter september

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *