Ta del av vår tillbakablick på det gångna året – och våra planer för 2022!

Ta del av vår tillbakablick på det gångna året – och våra planer för 2022! 

Forskningspanelen återlanserades under hösten 2021. Vi startade upp med nya forskningsprojekt att engagera våra medlemmar i, två nya medarbetare – en forskningssjuksköterska och en forskningsassistent – och mer fokus på att stärka patientens röst inom klinisk forskning i Sverige. Under 2022 kommer vi kunna erbjuda ännu fler forskningsprojekt för våra medlemmar att engagera sig i. 

Forskningspanelen har varit inaktivt under en tid, vilket till stor del beror på Coronapandemins påverkan under de senaste åren. Under hösten 2021 har vi äntligen startat upp ordentligt igen och vi arbetar nu mer än någonsin för att patienter som vill delta i kliniska studier ska kunna göra det på ett enkelt och säkert sätt. Vi har över 20 000 medlemmar runt om i Sverige och arbetar med att erbjuda fler av dem deltagande i kliniska studier. Vi är en del av den internationella patientorganisationen James Lind Care, som har sitt huvudkontor i Danmark. Rasmus Hjort, Community Manager på James Lind Care är glad över den svenska återlanseringen.

”Vi är glada över att kunna engagera våra medlemmar och patienter i klinisk forskning i Sverige igen. Vi upplever en stor vilja och ett stort engagemang från våra medlemmar att delta i forskningsprojekt för att kunna påverka utvecklingen av ny medicinsk behandling. Vi vill gärna vara länken mellan våra medlemmar och forskarna! Därför ser jag fram emot att återuppta arbetet tillsammans med Forskningspanelens medlemmar!”, säger han. 

Arbetet med att hitta medlemmar till KOL-studien 

Forskningspanelens arbete syftar till att hjälpa personer som vill delta i klinisk forskning att göra så, genom att informera våra medlemmar om när det finns forskningsprojekt som kan passa deras specifika hälsoprofil. Som medlem hos Forskningspanelen får man alltså information om pågående studier och möjligheten att anmäla sitt intresse om man önskar delta. Under hösten 2021 har vi arbetat med ett forskningsprojekt som undersöker ett nytt behandlingsalternativ för kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Mer än 700 av våra medlemmar har anmält sitt intresse för att delta i projektet, vilket har varit till stor hjälp för forskningen! Även om alla som inte anmäler sig kan delta så är det viktigt för projektet att få ett stort antal intresserade personer, för att kunna nå dem som passar in på studiens kriterier och ha möjlighet att genomföra den.

Vår forskningssjuksköterska Maja har samtalat med över 100 medlemmar som har anmält sig till studien. Det har resulterat i att sex personer har gått vidare till att kunna delta i projektet. Maja säger att hon uppskattar samtalen med patienterna.

”Patientkontakten och att samtala med patienterna är den roligaste delen av mitt arbete”.

Fler forskningsprojekt under 2022 

Nu börjar 2021 lida mot sitt slut och vi ser tillbaka på ett spännande år! Vi blickar framåt mot 2022 vilket kommer innebära flera nya möjligheter och samarbeten för oss. Arbetet med KOL-studien fortsätter och redan i början av året kommer fler forskningsprojekt att startas, där våra medlemmar erbjuds möjligheten att anmäla sitt intresse. 

”Vi är glada över vår framgångsrika nystart under hösten 2021, och över våra nya medarbetare Maja och Lovisa. 2022 kommer att bli ett hektiskt år då vi förhoppningsvis kommer att engagera fler av våra medlemmar i kliniska forskningsprojekt. Vi kommer att arbeta med flera nya prövningar inom olika områden, så som KOL, astma och hjärtsvikt”, säger Rasmus Hjort. 

Utöver att erbjuda deltagande i kliniska forskningsprojekt skickar Forskningspanelen också ut nyhetsbrev var tredje månad för att uppdatera och informera våra medlemmar om de senaste nyheterna inom forskning. Vi skapar också undersökningar och rapporter som våra medlemmar kan delta i för att ge sin åsikt om specifika ämnen inom klinisk forskning. På så sätt kan vi på Forskningspanelen representera våra medlemmars röster till läkemedelsindustrin och forskningsvärlden. 

”Under 2022 planerar vi att engagera våra medlemmar ännu mer i klinisk forskning och därmed göra forskningen mer patientcentrerad. Det innebär även att vi sätter våra medlemmars behov i centrum för forskningen. Vi kommer att göra detta genom att skicka ut nyhetsbrev till Forskningspanelens medlemmar och skapa undersökningar där vi tar reda på våra medlemmars åsikter om specifika frågor och ämnen inom forskningsvärlden”, förklarar Rasmus Hjort. 

Vi önskar er nu ett gott slut på året och påminner er om att hålla utkik i er epostbrevlåda – för snart kommer mer information från oss! 

14 thoughts on “Ta del av vår tillbakablick på det gångna året – och våra planer för 2022!

  1. Har kol sedan lång tid tillbaka, Har varit rökare i många år, ibland cigaretter men mestadels pipa.
    Slutade röka för några år tillbaka, men använder tuggtobak. Mycket anfådd vid kroppsansträngning. Fyller 90 i januari.

  2. har inte KOL enligt undersökningar som jag har gjort och det finns ingen anledning till att jag skulle hadet då jag inte har rökt någon gång, Har jobbat under jord så möjligen skulle detta kanske orsaka KOL men det är väl inte troligt.

  3. Har varit rökare i massor av år, slutade för 15 år sedan då jag kände att ork o andning började påverka min kropp. Om jag kan hjälpa till med lösa kol är jag intresserad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *