Hur patientrekrytering påverkar framgången för kliniska studier

Att rekrytera lämpliga patienter till kliniska studier är avgörande för att utveckla nya läkemedel och behandlingar som kan förbättra människors liv. Men hur fungerar den här processen och vad för utmaningar finns det?

Patientrekrytering: Den största utmaningen inom klinisk forskning

Patientrekrytering är en av de största utmaningarna inom klinisk forskning. För att vetenskapligt kunna utvärdera resultaten av en klinisk studie måste både antalet deltagare och de specifika inklusions- och exklusionskriterierna vara exakt definierade av forskarna i förväg.  

På grund av forskning inom avancerade terapier och behandling av sällsynta sjukdomar blir studiekriterierna också alltmer specifika. Det är därför ofta svårt att hitta patienter som uppfyller de specifika kriterierna för en studie. 

  • Ungefärligt är det endast en av fem kliniska studier som hittar tillräckligt många deltagare inom den angivna tidsramen. 

Förseningar i genomförandet av kliniska studier leder till försenade läkemedelsgodkännanden, försenade marknadsintroduktioner och ökade kostnader för respektive forskningsprojekt. Detta leder till att patienterna i slutändan får vänta längre på nya behandlingsalternativ. 

Bristande kunskap om klinisk forskning

En av de främsta orsakerna till detta problem är bristen på medvetenhet och information om kliniska studier bland allmänheten. Trots de många hindren visar undersökningar att det finns ett stort intresse bland patienterna att delta i studier. 

  • Tre av fyra patienter vet inte hur de ska hitta en klinisk studie. 

För att komma över detta hinder förlitar sig forskare och läkemedelsföretag därför alltmer på nya strategier för att nå ut till potentiella deltagare. En effektiv metod är att samarbeta med läkare, vårdkliniker eller ett patientrekryteringsföretag som James Lind Care som bland annat bedriver patient communityt Forskningspanelen, som fungerar som ett viktigt kontaktorgan mellan patienter och forskarsamhället. 

”Genom vår direkta kontakt med patienten och klargörandet av studiespecifika inklusions- och exklusionskriterier har vi möjlighet att underlätta kontakten mellan intresserade patienter och lämpliga forskningsinstitutioner”, förklarar forskningssjuksköterskan Vera Gordon. 

Dessutom erbjuder digital teknik nya möjligheter att komma i kontakt med patienter. Sociala medieplattformar som Facebook och Instagram gör det möjligt för forskare att nå en bredare publik och dela relevant information om klinisk forskning. Dessutom kan patienter enkelt ansöka om förhandsurval hemifrån. 

De slutliga medicinska undersökningarna och beslutsfattandet om deltagande i studien ligger alltid kvar hos läkaren och patienten. 

Främja acceptans för kliniska studier

Ett annat sätt är att öka allmänhetens medvetenhet om kliniska studier. Medicinsk forskning och dess inverkan på hälso- och sjukvården bör vara mer närvarande i media för att främja förståelse och acceptans av studier. Genom att inkludera personer som redan har deltagit i forskning kan deras erfarenheter om kliniska studier delas. Dessa kan ge värdefulla insikter till intresserade patienter och hjälpa dem att fatta beslut om ett eventuellt deltagande. 

Samarbete med patientorganisationer är också viktigt. Genom deras arbete kan man få en bättre förståelse för de berörda personernas dagliga behov och farhågor och därmed upptäcka potentiella hinder för tillgång till klinisk forskning. Patientorganisationer spelar också en avgörande roll för att öka medvetenheten om kliniska prövningar och kan spela en viktig roll för att minska fördomarna mot klinisk forskning genom att dela med sig av öppen information. 

Transparens hjälper till att fatta välgrundade beslut

Förutom själva rekryteringen är det viktigt att ge detaljerad information om kliniska studier. Förståelig patientinformation, tydliga förklaringar av målen med studien och utbildning om potentiella risker och förväntade fördelar bidrar till att patienterna känner sig välinformerade och trygga när de fattar beslut om att delta. 

”Varje enskild patient i forskningen är viktig, för utan dessa patienter skulle forskningen stå stilla och därmed skulle det inte finnas några ansatser till nya behandlingsmetoder. Ett hjärtligt tack till alla som vill delta!” förklarar forskningssjuksköterskan Vera Gordon. 

Överlag är patientrekrytering inom klinisk forskning fortfarande en utmaning, men integrationen av digital teknik erbjuder nya möjligheter. Forskningspanelens uppdrag är att minska klyftan mellan vetenskap och patienter och samtidigt bidra till en snabbare och mer effektiv utveckling av nya behandlingar. 

Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Ta en titt på våra pågående studier här: https://forskningspanelen.se/om-klinisk-forskning/vara-pagaende-studier/ 

Skriven av: Eileen Ziemann 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *