Våra pågående studier

KOL-studie

Studien undersöker om ett redan godkänt astmaläkemedel kan förbättra behandlingen och livskvaliteten för patienter med KOL.

Inkluderat:

 - Tillgång till nya KOL-läkemedel
- Personlig rådgivning från vår forskningssjuksköterska
- Hälsokontroll av KOL-experter

Gratis medlemskap

Du kan alltid bli medlem hos Forskningspanelen, oavsett om du deltar i en klinisk studie eller ej. Du kommer att få nyhetsbrev med information om den senaste medicinska forskningen och de senaste genombrotten.

Du kommer också hjälpa till att stärka patienternas röst genom att delta i onlineenkäter om patienters behov inom forskning. Den här informationen kommer att presenteras i rapporter, vilket kommer gynna patientupplevelsen.

Vi kommer också kontakta dig när vi kan erbjuda dig deltagande i kliniska studier eller forskningsprojekt.