Våra pågående studier

KOL-studie - biologiskt läkemedel

Studien undersöker effekten av ett nytt biologiskt läkemedel med förhoppning att det kan minska risken för förvärring av sjukdomen.

Inkluderat:

- Personlig rådgivning från vår forskningssjuksköterska
- Hälsokontroll på forskningsstudien
- Möjligheten att förbättra vården för patienter med KOL

Studie om svår astma

Studien riktar sig till personer som lever med svår astma. I studien kommer ett nytt biologiskt läkemedel att testas.

Inkluderat:

-Tillgång till ett nytt läkemedel för astma
-Personlig rådgivning från vår forskningssjuksköterska samt hälsokontroll
-Möjligheten att bidra till astmaforskningen

Gratis medlemskap

Du kan alltid bli medlem hos Forskningspanelen, oavsett om du deltar i en klinisk studie eller ej. Du kommer att få nyhetsbrev med information om den senaste medicinska forskningen och de senaste genombrotten.

Du kommer också hjälpa till att stärka patienternas röst genom att delta i onlineenkäter om patienters behov inom forskning. Den här informationen kommer att presenteras i rapporter, vilket kommer gynna patientupplevelsen.

Vi kommer också kontakta dig när vi kan erbjuda dig deltagande i kliniska studier eller forskningsprojekt.