"I'm benefitting from previous research and I have acces to more advanced medicine than those of previous generations."
- Jan Sounes

Medlemskap

Patientorganisation

Forskningspanelen är en frivilligbaserad patientorganisation med över 39 000 medlemmar.

Gratis medlemskap

Det är gratis att vara medlem i Forskningspanelen. Du kan alltid avsluta ditt medlemskap och din dina uppgifter kommer då att raderas.

Tillgång till studier

Som medlem kommer vi att erbjuda dig deltagande i kliniska studier och forskningsprojekt som är relevanta för dig.

Stärka och uppdatera

 Du får nyhetsbrev om forskning och kommer att kunna delta i onlineundersökningar för att förbättra patientupplevelsen av att delta i klinisk forskning.

Varför bli medlem?

Som medlem av Forskningspanelen kommer du erbjudas deltagande i kliniska studier och forskningsprojekt som är relevanta för dig.

Du kommer att vara en av de första som får testa de senaste utvecklade läkemedlen innan de kommer ut på marknaden. Det betyder att du kommer att få tidig tillgång till möjliga nya behandlingar och att du kommer ha kontakt med läkare och sjuksköterskor som är specialiserade på din sjukdom.

När du anmäler dig frivilligt som deltagare i en klinisk studie hjälper du forskarna att testa nya läkemedel och behandlingar. Detta gör det möjligt för dem att utveckla morgondagens behandlingar, vilket gynnar dig och andra patienter.

Du kan alltid avsluta ditt medlemskap, avböja studier och avregistrera dig från våra nyhetsbrev, Det gör du genom att skriva till info@forskningspanelen.se

Vad du får

Registrera dig

Du kan registrera dig som medlem hos Forskningspanelen genom att fylla i vårt Hälsoformulär. Vi kan då informera dig om kliniska studier som matchar din hälsoinformation.

Få insikt

När du har registrerat dig kommer du att få nyhetsbrev varje kvartal. Dessa kommer att innehålla forskningsnyheter, patienthistorier om deltagande i forskning och lättlästa forskningsrapporter, för att ge dig kunskap och insikt om din egen hälsa och behandling.

Inflytande

På Forskningspanelen arbetar vi för att forskning mer patientcentrerad. Det innebär att vi sätter dina behov i centrum för forskningen. Vi gör detta genom att be om din åsikt om specifika frågor eller ämnen inom forskningsvärlden.

Därefter presenterar vi resultaten för läkemedelsföretag, så att de tar hänsyn till våra medlemmars åsikter när de utformar kliniska studier och bedriver forskning.

Har du några frågor?

Ta en titt på de vanligaste frågorna om medlemskap och deltagande.

Du kan också skriva till oss på info@forskningspanelen.se