"I'm benefitting from previous research and I have acces to more advanced medicine than those of previous generations."
- Jan Sounes

Om klinisk forskning

Utveckling

Du bidrar till utvecklingen av nya medicinska behandlingar för framtida generationer och för patienter med samma sjukdom som du.

Vård av experter

Du får vård och omsorg av specialiserad medicinsk personal och experter

Tillgång

Du får gratis tillgång till de senaste behandlingarna och specialiserad kunskap

Kunskap om hälsa

Du kommer att genomgå olika tester och kontroller av sjukvårdspersonal vilket ger dig insikt om din egen sjukdom och hälsa

Vad är en klinisk studie?

En klinisk studie är ett forskningsprojekt där deltagare testar ett nytt läkemedel eller en ny behandling. Forskarna försöker fastställa det nya läkemedlet eller behandlingens säkerhet och effektivitet genom att mäta vissa resultat hos deltagarna.

Kliniska studier drivs av en ansvarig forskare och ett forskningsteam med läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.

Projektet beskrivs i ett protokoll och måste alltid besvara följande frågor:

- Hur väl fungerade det testade läkemedlet?
- Är det effektivare än nuvarande behandling?
- Är det säkert och finns det några biverkningar?

En klinisk studie består av 4 faser och medlemmar av Forskningspanelen erbjuds deltagande i fas 2, 3 och 4.

Fas 1

Fokuserar på läkemedlets säkerhet och genomförs vanligtvis med frivilliga friska personer. Målet är att fastställa läkemedlets vanligaste och allvarligaste biverkningar.

Fas 2

Forskning genomförs för att undersöka om behandlingen är effektiv i en grupp människor med ett visst tillstånd eller sjukdom. Ofta används placebo. Säkerheten fortsätter att utvärderas.

Fas 3

Läkemedlets säkerhet undersöks ytterligare. Testning sker på olika populationer med varierande doser och genom att använda läkemedlet i kombination med andra läkemedel.

Fas 4

Den här fasen genomförs efter att läkemedlet har godkänts för användning av läkemedelsverket. Läkemedlet fortsätter att övervakas när det finns på marknaden.

Pågående studier

Det är gratis att anmäla sig till och delta i en klinisk studie. Du kan alltid avböja eller avsluta ditt deltagande, och du får hjälp av vår forskningssjuksköterska genom hela processen.

En berättelse från en medlem

Terttu anmälde sig till KOL-studien för att hitta ett bättre behandlingsalternativ för sin sjukdom.

Läs historian här

Har du några frågor?

Kolla in de vanligaste frågorna om medlemskap och deltagande.

Pågående studier

Som medlem av Forskningspanelen kommer du att bli kontaktad om vi kan erbjuda dig deltagande i en klinisk prövning eller ett forskningsprojekt.