Policy för dataskydd

Hur vi skyddar din data

Nedan hittar du vår integritetspolicy
Du är alltid välkommen att kontakta oss med ytterligare frågor.

Läs vår sida med vanliga frågor och svar om medlemskap och kliniska studier.

Introduktion

Vi på Forskningspanelen förstår vikten av att skydda integriteten för våra medlemmar och de som besöker vår hemsida, och att din hälsoinformation är konfidentiell och privat. Vi har därför vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla internationella krav på dataskydd.

Läs denna integritetspolicy för att veta mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information online. Här förklaras hur vi hanterar dina uppgifter, hur de lagras och behandlas.

Eftersom Forskningspanelen grundades och drivs av internationella patientorganisationen James Lind Care med huvudkontor i Danmark, ligger ansvaret för och behandlingen av uppgifterna hos James Lind Care.


Dataset

Vilka uppgifter samlar vi in?

James Lind Care samlar in följande uppgifter
Personlig identifieringsinformation (namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer, födelseår)

 • Personuppgifter om hälsoinformation (Information om medlemmarnas kroniska sjukdomar och specifika hälsoinformation som är relevant för deltagande i kliniska studier)

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Som medlem eller eventuell studiedeltagare i en klinisk studie lämnar du personuppgifter till James Lind Care. James Lind Care samlar in uppgifter när du:

 • Registrerar dig som medlem i James Lind Cares patientorganisationer och ger oss ditt informerade samtycke att registrera och behandla dina uppgifter.
 • Anmäler dig frivilligt till en klinisk studie genom James Lind Care och ger oss ditt informerade samtycke att registrera och behandla dina uppgifter.
 • Fyller i formulär från James Lind Cares patientorganisationer och ger oss ditt informerade samtycke att registrera och behandla dina uppgifter.
 • Använder eller besöker vår hemsida via din webbläsares cookies.

James Lind Care har lagligt tillstånd till att samla in dina personuppgifter baserat på EU:s allmäna dataskyddsförordning artikel 6;1 om informerat samtycke.

Om du är under 18 år behöver James Lind Care ett informerat samtycke som ges eller godkänns av den vårdnadshavare.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, och då raderas din data.
Om du önskar att dra tillbaka ditt samtycke kan du alltid kontakta James Lind Cares dataskyddsombud Rasmus Hjorth på rasmushjorth@jameslindcare.com.

Användning af uppgifter

Hur använder James Lind Care dina uppgifter?

James Lind Care använder dina uppgifter endast för att vi ska kunna:

 • Informera dig om kliniska studier via e-post och telefon.
 • Skicka nyhetsbrev och enkäter från James Lind Cares patientorganisationer.

James Lind Care använder dina uppgifter endast i enlighet med det syfte som anges i det informerade samtycket. James Lind Care arbetar med flera formulär för informerat samtycke och därmed med flera syften för användning av dina uppgifter.

Dessa syften inkluderar:

 • Att ge dig information om om deltagande i kliniska studier
 • Att registrera dig i kliniska studier
 • Att ge dig information om forskning och kliniska studier
 • Erbjuda dig att delta i relevanta undersökningar om forskning, forskningsdeltagande och kliniska studier.

Dina personuppgifter kan också överföras till tredje part som agerar för James Lind Care. Detta kommer att ske för vidare behandling i enlighet med det syfte för vilket informationen ursprungligen samlades in eller på annat sätt lagligt behandlats. Detta kan vara tillhandahållande av tjänster, datahantering eller teknisk support.

Dessa tredje parter har ingått avtal med James Lind Care att enbart använda personuppgifter för det överenskomna ändamålet. De får inte sälja dina personuppgifter till tredje part eller lämna ut dom till tredje part, utom i de fall då det krävs enligt lag. Dessutom kan personuppgifter lämnas till tredje part om James Lind Care är skyldiga att göra så på grund av lag eller domstolsbeslut, myndighetsföreskrifter eller om ett sådant utlämnande på annat sätt krävs som stöd för ett brottmål eller annan rättslig utredning eller förfarande.

Hur lagrar James Lind Care dina uppgifter?

James Lind Care lagrar dina uppgifter på ett säkert sätt i en databas i Danmark och innehållet förblir hos James Lind Care. Dina uppgifter lagras i databehandlingsenheter och på servrar som agerar för vår räkning och som James Lind Care tar ansvar för.

Databasen är uteslutande tillgänglig för James Lind Cares medarbetare.

James Lind Care kommer endast att samla och behandla personuppgifter så länge som det krävs för att James Lind Care ska kunna uppfylla det syfte för vilket samtycke gavs.

James Lind Care kommer att göra det på ett sätt som gör det möjligt att inte identifiera personen längre än nödvändigt och enbart för de ändamål för vilka uppgifterna behandlades.

Dina rättigheter

Vilka är dina rättigheter i fråga om dataskydd?

James Lind Care vill säkerställa att du är fullt medveten om dina rättigheter i fråga om dataskydd.

Varje användare har rätt till följande:

 • Rätten till tillgång
  Som registrerad har du rätt att begära kopior av dina personuppgifter från James Lind Care. James Lind Care kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.
 • Rätten till rättelse

Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att James Lind Care kompletterar information som du anser vara ofullständig.

 • Rätten till radering
  Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care raderar dina personuppgifter, under vissa villkor.
 • Rätten till att begränsa behandlingen

Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor.

 • Rätten att invända på behandlingen
  Som registrerad har du rätt att invända på James Lind Cares behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.
 • Rätten till överföring

Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care överför de uppgifter vi har samlat in om dig till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa villkor.

Om du har några frågor om de rättigheter som anges ovan, eller om du vill utöva några av dessa rättigheter, kan du alltid kontakta James Lind Cares dataskyddsombud Rasmus Hjort på rasmushjorth@jameslindcare.com.

James Lind Care har en månad på sig att svara dig. Din förfrågan kommer att behandlas utan onödigt dröjsmål och inom de tidsramar som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 12;3.

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om internetloggar och information om besökarnas beteende. När du besöker våra hemsidor kan James Lind Care samla in information från dig automatiskt genom cookies eller liknande teknik.

Hur använder James Lind Care cookies?

James Lind Care använder cookies på flera sätt för att förbättra din upplevelse av vår hemsida, inklusive: uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, bland annat:

 • För att förstå hur du använder vår hemsida
 • För att göra din upplevelse av att besöka vår hemsida bättre och mer effektiv

Vilka typer av cookies använder James Lind Care?

Det finns flera olika sorters cookies. James Lind Cares hemsidor använder:

 • Funktionalitet – James Lind Care använder dessa cookies så att vi kan känna igen dig på vår hemsida och komma ihåg dina tidigare valda preferenser. Det kan inkludera vilket språk du föredrar och var du befinner dig. En blandning av förstaparts- och tredjepartscookies används.
 • Reklam – James Lind Care använder dessa cookies för att samla information om ditt besök på James Lind Cares hemsida, det innehåll du tittade på, länkarna du följde och information om din webbläsare, enhet samt IP-adress.. James Lind Care delar ibland begränsade delar av dessa uppgifter med tredje parter för annonspartner. Det betyder att när du besöker andra hemsidor kan du bli visad annonser baserat på ditt surfmönster på vår hemsida.

Hur hanterar du cookies?

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. På ovanstående hemsida kan du läsa om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Det kan dock hända att vissa av våra hemsidefunktioner inte fungerar till följd av detta.

Integritetspolicy för andra hemsidor
James Lind Cares hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. James Lind Cares integritetspolicy gäller enbart för James Lind Cares hemsida och våra patientorganisationers hemsidor. Om du klickar på en länk till en annan hemsida bör då även läsa deras integritetspolicy.

Ändringar i James Lind Cares integritetspolicy

James Lind Care ser regelbundet över sin integritetspolicy och placerar ut eventuella uppdateringar på denna hemsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 22 januari 2021.

Hur kontaktar jag lämplig myndighet?

Om du vill rapportera ett klagomål eller om du anser att James Lind Care inte har behandlat ditt problem på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Hemsida: https://www.imy.se