fbpx

Om Forskningspanelen

Forskningspanelen syftar till att främja forskning och utveckling av nya läkemedel i Sverige genom att upprätta länkar mellan forskare och svenska volontärer som vill delta i utvecklingen. Kliniska forskningsförsök utförs på landets sjukhus, men läkare har svårigheter att hitta de volontärer som behövs för att genomföra de medicinska prövningarna. Forskningspanelen utför denna uppgift genom att länka volontärer anmälda i Forskningspanelen med de läkare och sjuksköterskor som leder studierna.
Forskningspanelen är en patientportal på nätet och fungerar som en medlemsdatabas, där man registrerar sig genom att fylla i ett hälsoformulär. Medlemskapet är gratis, och som medlem har du ingen skyldighet att delta i forskningsstudier. Du kan alltid välja att avsluta ditt medlemskap och därmed radera all din data. Gå med här:

Som medlem kommer du att få information via e-post när det finns en forskningsstudie som matchar din hälsoprofil, på ett sjukhus i din närhet. Läs mer om hur det fungerar här:

Forskningspanelen drivs av James Lind Care, ett danskt företag. Läs mer här

Forskningspanelen är godkänt av dataskyddsmyndigheten. Läs mer om personlig säkerhet här

Varför bli medlem?

När du är medlem kommer du att bli informerad via e-post om forskningsprojekt på närliggande sjukhus som passar din hälsoprofil.

 • Du bidrar till utvecklingen av nya mediciner och behandlingar för nya generationer av människor med samma sjukdom som dig själv.
 • Du får möjlighet att prova de senaste behandlingarna utan kostnad
 • Du säkerställer att medicinsk forskning och utveckling upprätthålls på svenska sjukhus, vilket gör det möjligt för läkare att erbjuda nya behandlingar till svenska patienter
 • Du kommer att följas av specialiserade läkargrupper och få individbaserad vård
 • Du kommer att få information om din egen sjukdomssituation och hur man hanterar den
 • Dina resekostnader kommer att täckas och i vissa fall kommer ekonomisk ersättning att erbjudas för ditt deltagande.

Hur kommer jag att kontaktas?

Som medlem kommer du att höra av oss när det finns nya forskningsstudier som äger rum på närliggande sjukhus och som matchar din hälsoprofil.

 1. Du får ett e-postmeddelande som kort berättar om studien, de positiva effekterna som testas, studielängd och annan praktisk information. Om du är intresserad av att delta ska du fylla i det medföljande frågeformuläret för att se om du är en lämplig kandidat.
 2. Om dina svar matchar studiens kriterier kommer du att bli uppringd utav en av våra forskningssjuksköterskor som informerar dig om studien, svarar på dina frågor samt genomför en kortfattad men detaljerad hälsoutvärdering, inklusive frågor om din nuvarande hälsosituation och medicinska behandlingar.
 3. Om du fortfarande är intresserad och forskningssjuksköterskan bedömer att du matchar studien, kommer hon att vidarebefordra din information till forskningsteamet. De kommer då att kontakta dig för att arrangera ditt första besök på forskningskliniken.
 4. Du kommer att bli grundligt informerad om studien vid ditt första kliniska besök. Vid denna tidpunkt får du möjlighet att ställa frågor och diskutera detaljerna om studiedeltagandet med din sjuksköterska och/eller läkare. Om du väljer att delta kommer du att få underteckna en försäkran om samtycke. Du kommer också att få ett patientinformationspaket med information om studien och studiedeltagandet.
 5. Innan du registreras som deltagare ska en grundlig undersökning göras. Detta kan inkludera men är inte begränsat till: blodprov, EKG, fysiska undersökningar och andra relevanta tester. Denna fas kallas screening. Du kommer sedan att registreras som deltagare om dina testresultat ligger inom ramen för studiekriterierna.