Om deltagande

Medlemmar i Forskningspanelen informeras om kliniska studier som söker deltagare via e-post. Om du redan har fyllt i Hälsoformuläret har vi möjligheten att informera dig om kliniska studier som matchar din hälsoprofil.

Matcha en studie med din profil

E-postmeddelandet du får från oss innehåller en länk till ett onlineformulär. Du måste fylla i formuläret för att ge oss möjligheten att bedöma om en klinisk studie matchar din hälsoinformation.

Samtal med vår forskningssjuksköterska

Om en klinisk studie matchar din hälsoprofil ringer vår forskningssjuksköterska för att ge dig mer information om studien. Hon kommer även att guida dig genom nästa steg och hänvisa dig till närmaste forskningsklinik, om du önskar delta.

Konsultation på klinik

Efter du har blivit hänvisad till din närmaste forskningsklinik kommer den medicinska personalen på plats se till att du blir inskriven i studien och hjälpa dig att testa den nya behandlingen.

Sex goda skäl att delta

  1. Du får gratis tillgång till de senaste behandlingarna
  2. Du kommer att bidra till utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar för framtida generationer och personer med samma sjukdom som du
  3. Du kommer att få vård av högspecialiserad medicinsk personal och experter
  4. Du kommer få grundlig kunskap om din egen sjukdom
  5. Du kommer att se till att medicinsk forskning fortsätter att utvecklas på svenska sjukhus
  6. Du kommer att få ersättning för dina resekostnader och i vissa fall kommer du få ekonomisk ersättning för ditt deltagande.

Klinisk forskning är helt beroende av patienters deltagande för att kunna utveckla och testa nya läkemedel och behandlingar.

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avböja eller dra tillbaka ditt deltagande.