Ny forskningsassistent och forskningssjuksköterska för att engagera fler medlemmar i forskningsprojekt

Under hösten har Forskningspanelen utökat sitt team med två nya medarbetare – forskningsjuksköterskan Maja och forskningsassistenten Lovisa. Tillsammans kommer de att arbeta för att göra deltagande i klinisk forskning enkelt och säkert för alla som vill vara med! 

Forskningspanelen är en svensk medlemsorganisation och vi riktar oss till personer som vill delta i kliniska studier. Forskningspanelen är en del av den internationella patientorganisationen James Lind Care, som har grundat och driver flera medlemsorganisationer runt om i Europa. Rasmus Hjorth, Community Manager på James Lind Care, förklarar att de är glada över att välkomna Maja och Lovisa till sitt team. 

”I och med att Maja och Lovisa anställs är vi övertygade om att Forskningspanelen kommer att kunna erbjuda en bra medlemsupplevelse och växa som patientgrupp. Genom att kombinera sina erfarenheter, färdigheter och kunskaper inom omvårdnad och klinisk forskning kommer de att se till att Forskningspanelen kommer att göra det enkelt för svenska patienter att delta i klinisk forskning och engagera fler patienter i forskning i Sverige”, säger han. 

Bidrar med erfarenhet och kunskap kring omvårdnad och forskning 

Maja, Forskningspanelens nya forskningssjuksköterksa, är bosatt i Stockholm och hon har över 20 års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Under åren har hon främst arbetat med hjärt- och kärlsjukdomar men hon har även flera års erfarenhet från forskningsvärlden då hon tidigare har arbetat som forskningssjuksköterska. Hon har därför god erfarenhet av att genomföra patientscreening, det vill säga att se till att rätt patient deltar i rätt forskningsstudie. Idag jobbar hon inom psykiatrin, ett arbete som hon kommer att kombinera med sitt jobb hos oss på Forskningspanelen. 

Om du har anmält ditt intresse via Forskningspanelens hälsoformulär och din hälsoprofil passar inom kriterierna för en pågående forskningsstudie så är det Maja som ringer dig för att prata mer om din hälsa, dina förväntningar på studien och dina förutsättningar för att delta. 

“Jag tycker det är viktigt att säga att samtalet är förutsättningslöst, patienten har ingen skyldighet att delta i någonting han eller hon inte vill även om studiekriterierna uppfylls”, förklarar hon. 

Forskningspanelens nya forskningsassistent, Lovisa, har även hon flera års erfarenhet av att jobba som sjuksköterska. Idag läser hon ett mastersprogram i folkhälsovetenskap, och hon kombinerar studierna med sitt arbete på Forskningspanelen. 

Lovisa sköter arbetet kring Forskningspanelens hemsida, hon skickar ut nyhetsbrev om pågående forskning och nya resultat, och hon ansvarar även för Forskningspanelens Facebook-sida. Det är henne du kontaktar om du har några frågor om exempelvis ett hälsoformulär eller om hemsidan. Det är även henne du kontaktar om du önskar avbryta ditt medlemskap i Forskningspanelen. 

”Jag hoppas kunna fungera som en bra länk för våra medlemmar att höra av sig till om de har några frågor eller funderingar. Alla frågor är välkomna! Jag kommer även göra mitt bästa för att skicka ut spännande nyhetsbrev och uppdatera Facebooksidan med information om nya forskningsresultat och pågående projekt”, säger hon. 

Patientcentrering en viktig del av arbetet

På Forskningspanelen tycker vi att det är viktigt att ha en patientcentrerad inställning till kliniska studier. Därför jobbar vi för att alltid sätta patienten i fokus för vårt arbete. Att arbeta tillsammans med personer som stödjer våra värderingar är såklart oerhört viktigt för oss, och vi tror därför att Maja och Lovisa kommer att vara ett utmärkt tillskott till vårt team. 

“Jag tycker att det är viktigt att samtalet alltid utgår från den enskilde patienten och dennes förväntningar. På så sätt kan vi tillsammans ha ett utforskande samtal, där vi tar reda på om studien i fråga passar den enskilda patienten och dennes individuella förutsättningar”, förklarar Maja om hur hon ser på att samtala med patienterna. 

Forskningspanelen har nyligen börjat arbeta med att hitta patienter som är intresserade av att delta i en klinisk studie om kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Studien utförs på flera sjukhus runt om i Sverige. Detta är det första projektet som Maja deltar i, och hon ser mycket fram emot sin nya uppgift:

“Som sjuksköterska har jag alltid tyckt att det roligaste har varit kontakten med patienterna, och framför allt patientsamtalen. Därför ser jag mycket fram emot att prata med Forskningspanelens medlemmar!”.  

På Forskningspanelen är vi övertygade om att vi har fattat ett bra beslutet genom att utöka vårt team med Maja och Lovisa. Vi är glada över att välkomna dem till vårt team och ser fram emot att tillsammans fortsätta sträva efter patientcentrering och engagemang bland våra medlemmar.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *