Vi firar kvinnor inom vetenskapen: Insikter från vår spanska forskningssjuksköterska

I ära för den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen, som var den 11:e februari, är vi stolta över att kunna lyfta fram den anmärkningsvärda resan för Pilar, en inspirerande forskningssjuksköterska från Spanien. Hennes engagemang för klinisk forskning driver inte bara på vetenskapliga framsteg utan bryter också barriärer inom ett område som historiskt sett dominerats av stereotyper. Låt oss fördjupa oss i hennes erfarenhet och perspektiv på utvecklingen av kvinnor inom vetenskapen. 

Att främja passionen för klinisk forskning

Pilar berättar om sin resa in i den kliniska forskningens värld och varför hon valde att specialisera sig på forskningssjukvård. ”Klinisk forskning ger en glimt av framtiden och ger insikter om behandlingar som kommer att påverka otaliga liv. Det är en självständig och oberoende roll inom omvårdnad och genom att vara i kontakt med läkemedelsutveckling lär man sig mycket om forskningens inriktning.”

Att observera utvecklingen av kvinnor i vetenskapliga roller

Pilar delar med sig av sin syn på utvecklingen av kvinnors roll inom vetenskap och forskning.  Hon ser en positiv förändring när det gäller kvinnors deltagande i vetenskapliga och forskande roller. ”Närvaron av kvinnor inom forskning ökar, vilket är uppmuntrande. För att uppnå jämställdhet inom forskningen måste man hitta åtgärder för att skapa balans mellan arbete och privatliv, något som inte alltid finns och inte alltid främjar kvinnors engagemang.”

Att ta sig an könsstereotyper i klinisk forskning

Vid diskussion kring könsstereotyper konstaterar Pilar att landskapet håller på att förändras. Hon noterar dock en utbredd trend: ”De som undersöker i studier är oftast män, vanligtvis avdelningschefer. Män kanske har mer tid för forskning eller prioriterar den framför annat. Policyer som stöder balans mellan arbete och privatliv är avgörande för att fler kvinnor ska kunna ägna sig åt forskning, ett krävande jobb som kräver tid.”

Råd till blivande kvinnor inom vetenskapen: Ett universellt budskap

Pilar har ett universellt budskap till unga kvinnor som vill satsa på en karriär inom vetenskap och klinisk forskning. ”Fortsätt! Det är en väg som är väl värd att gå. Forskning är avgörande för den utveckling och de alternativ vi har i klinisk praktik idag.” 

Vikten av mångfald

När vi nu firar den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen är Pilars anmärkningsvärda forskning som sjuksköterska ett exempel på den motståndskraft och briljans som finns hos kvinnor som bidrar till vetenskapliga framsteg. Hennes berättelse påminner oss om vikten av mångfald och lika möjligheter för att forma vetenskapens framtid. Låt oss fortsätta att inspirera och stärka de kvinnor och flickor som kommer att visa vägen inom vetenskaplig utforskning. 

Intresserad av att lära dig mer och läsa fler artiklar om våra medlemmar och om klinisk forskning? Bli medlem på Forskningspanelen genom att klicka på denna länk för att registrera dig hos oss: https://forskningspanelen.se/medlemskap/registreringsformularet/ 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *