“Det är viktigt att träffa en läkare och genomföra en hälsokontroll även om man känner sig frisk.” – Lars delar med sig av sin upplevelse efter prostatacancer

För 11 år sedan diagnostiserades Lars på ett tidigt stadium med prostatacancer och genomgick i 65-årsåldern en operation för att avlägsna cancern, 3–4 månader efter upptäckten. Det resulterade i en botande operationen, men medförde komplikationer av inkontinens och impotens, som är kvarstående än idag. Lars vill dela med sig av sin historia för att hjälpa andra att få bättre information och rekommenderar att man går till sjukvården för en kontroll.

Tidig diagnos med livslånga komplikationer

För 10 år sedan när Lars var i 65-års åldern togs rutinmässigt ett PSA prov vid det årliga läkarbesöket, liksom tidigare år. Nu visade det sig att PSA värdet hade ökat från ca 1 till 3 och husläkaren indikerade att det kunde bero på en kronisk inflammation men också prostatacancer. Läkaren remitterade Lars till en biopsi där tio cellprover togs. Vid analys visade det sig att sju av proverna var cancerceller av en aggressiv art men att alla var inkapslade i prostatan. Lars remitterades till sjukhuset för att diskutera en lämplig behandling.

I kontakt med ansvarig läkare diskuterades alternativen radikal operation och strålning. Läkaren var bestämd med att en kirurgisk operation var ett bättre alternativ av flera anledningar, bl.a. att strålningen skulle omöjliggöra en kirurgisk operation vid ett senare tillfälle, om cancern skulle komma tillbaka. Lars invändningar med hänsyn till att cancern var helt inkapslad i prostatan och på ett mycket tidigt stadium bemöttes med övertygande argumentering. ”Mina farhågor vad gäller inkontinens och potens skulle vara lindriga och övergående, sas det.”

3–4 månader efter det första PSA testet genomfördes operationen. ”Under insövningsprocessen, när jag redan hade fått första sprutan, kom en ung kandidat och presenterade sig och meddelade att det var han som skulle operera mig, inte min kontaktläkare och kirurg som jag visste var mycket erfaren och jag kände stort förtroende för. Det framkom senare att han var närvarande och huvudansvarig vid operationen, men vid det tillfället var det traumatiskt.”

Konsekvenserna när man avlägsnar prostatan är i huvudsak två. Problemet med inkontinens orsakas av att muskulaturen som reglerar urinavgången med nödvändighet skadas när prostatan avlägsnar. Nerverna som reglerar potensen ligger tätt inpå prostatan och som kirurg måste man vara mycket försiktig så att dessa nervbanor inte skadas.

Läkningsprocessen var normal men inom kort visade det sig att Lars komplikationer med både inkontinens och potens var permanenta, något som kvarstår än idag efter 10 år. Dock är det viktigt att veta att ens komplikationer efter operation för cancer inte helt kan förutses, även om det är viktigt att vara informerad av de potentiella riskerna.

Livet idag

Idag lever Lars ett normalt och aktivt liv med olika projekt hemma och fritidsintressen. Men han har han en ständig påminnelse om sina postoperativa komplikationer. Det blir ett liv med byte av inkontinensskydd 4–6 gånger per dag för att Lars inte längre har funktionen att hålla igen sin blåsa. Speciellt blir det uppenbart vid en förhöjd aktivitetsnivå, det räcker med en promenad, eller när han är trött. Om han bara är hemma och tittar på TV eller läser en bok så är problemen små. Att potensen har försvunnit är något som inte uppmärksammas tillräckligt.

Lars nämner att det är viktigt att den information som ges patienten före operationen är komplett och inte underskattar de följdeffekter som kan bli en konsekvens av operationen. Han önskar att han hade fått mer information och varit mer medveten om riskerna av komplikationer av operationen. Lars hade varit mer förberedd om han hade förstått vad som kan uppstå och kunnat förbereda sig för ett liv med komplikationer som han istället får gå igenom utan förvarning.

I slutet av året kommer Lars att genomgå en ny operation för att sätta in en slags inkontinens protes, en artificiell sfinkter (engelsk länk), för att för att förhoppningsvis få tillbaka kontrollen över hans blåsa. Detta har varit under utredning i ett år men varit låg prioriterad eftersom detta inte anses vara en akut operation. Sjukvården presenterade förslaget för 5–6 år sedan, men Lars ville inte genomgå några fler operationer vid det tillfället.

Som person är jag ganska tålmodig, och har tidigare inte legat på så hårt heller. Har förlikat mig med det här, det är först de sista åren som jag har börjat söka lösningar på problemet.”

Det är viktigt att ta sig till vården menar ändå Lars, det är viktigt att träffa en läkare och genomföra en hälsokontroll även om man känner sig frisk.  Lars känner att “det blir en livssorg att bli av med några av sina vardagliga funktioner.” Trots besvären är Lars glad över att vara fri från cancern, men önskar att han hade varit bättre informerad före operationen. Förhoppningsvis skall den potentiellt kommande operationen avsevärt minska Lars besvär.

På Forskningspanelen förstår vi hur utmanande postoperativa komplikationer kan vara, och att det kan vara svårt att hitta rätt stöd. Vi fortsätter att fokusera på forskning och att skapa stödgrupper i hopp om att människor ska kunna dela med sig av sina berättelser och ta del av andras erfarenheter och upplevelser.

Om du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss är du varmt välkommen att skriva till oss på info@forskningspanelen.se

 

Photo: Peter Oleander via Canva.com

8 thoughts on ““Det är viktigt att träffa en läkare och genomföra en hälsokontroll även om man känner sig frisk.” – Lars delar med sig av sin upplevelse efter prostatacancer

 1. STORT varmt tack för Lars delgivning av sin ”historia”
  Mycket värdefullt.
  Skriver Ulf nu 69 år, som årligen sedan jag var 50 år har genomfört den årliga PSA kontrollen. Lika nervös från provtagning till resultat.

  1. Hej Ulf! Tack för din kommentar! Vad trevligt att du tyckte det var en intressant läsning och jag hoppas att du fortsätter att få bra resultat på dina provtagningar.

 2. Med tanke på mina erfarenheter så skulle han nog ha stått på sig i sitt val av strålning. Jag hade ett PSA-värde på 200(!) och det bedömdes (efter utltraljudsundersökning) att strålning skulle fungera. Vilket det gjorde, 25 dagliga strålningar och 2 brachy-behandlingar senare så var det klart. I alla avseenden.
  Detta gjordes 2016 och hittills har de uppföljande PSA-värdena alltid legat på < 0,1. Vilket jag är tacksam för.

  1. Hej Kjell! Tack för din kommentar! Så härligt att höra om ditt tillfrisknande och att du lever fri från prostatacancern

 3. Min tre år yngre bror Lennart 420216, numera avliden, mådde allmänt dåligt och åt knappast samt minskade i vikt. Så småningom visade det sig att hans förstorade och cancerangripna prostata ströp flödet genom tarmen. Han fick sin prostata avlägsnad kirurgiskt och blev inkontinent. Emellertid fick han installerat en ”slangventil” som knep åt om urinledaren. Ventilen manövrerades med en tryckknapp under huden. Så småningom gick det hål på huden av allt manövrerande.

  Min kommentar därtill är att öppningstiden utan olägenhet kan stå öppen åtminstone en minut i stället för en helt kort tid i min brors fall. Då bör även ”slitaget” på huden minska. Ytterligare en förbättring kunde vara att sprida ut ”tryckytan”.

  Slangventilen avlägsnades och han var åter inkontinent. Blindhet på ett öga m m gjorde hans sista tid besvärlig.

  En annan broder, Håkan, åtta år yngre än mig fick akut urinstopp varefter cancer i hans prostata med metastaser konstaterades. Han strålades och blev inkontinent samt medicineras nu för att hålla testosteronhalten på 0.

  Själv, 83 år gammal, har jag f n PSA-värdet 13 efter att därförinnan haft 14. Ett antal biopsier, senast för snart ett år sedan, har tagits men endast på det allra första konstaterade 0,2 mm cancerceller på 110 mm mätlängd.
  Ingen behandling hittills men om så erfordras lär det bli en hormonbehandling.

  Tilläggas kan att min farfar, född 1875, avled i prostatacancer. Min far, född 1910, hade förstorad prostata men ingen cancer.

  1. Hej Bengt! Tack för din kommentar och jag beklagar över att höra om din familj. Vi uppskattar din värdefulla insyn och erfarenhet inom detta ämne.

 4. Jag opererades för 12 år sedan och mitt PSA var då 15 och gick ner till 0,1. Efter 3 år steg PSA till 4 och jag strålades. Nu är värdet 0,4 och jag känner mig trygg med det.
  Men jag blev inkontinent och blev erbjuden en sfinkteroperation som fungerade bra i början men efter ett år kom det blod i urinen. Sfinktern hade nött hål på urinröret vilket kan hända 5-10%. Sfinktern opererades bort,
  Jag är nu 77 år och klarar mig bra med uridom och skydd på natten

  1. Hej och tack för din kommentar! Jag beklagar över att höra om dina besvär, men var skönt att höra att behandlingen mot cancern fungerade!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *